Kvällskurs

Vårens kvällskurs är nu fullbokad

Kursen är inspirerad av utställningen ”Rörelse i konsten” som gavs 1961 på Moderna Museet

Egoboozt för osynliga

Kurserna ges en dag i veckan och omfattar numera 20 timmar uppdelat på en kväll i veckan mellan kl 18.00 och 20.00

Kostnad för de 20 timmarna är 1.500 kr

Vi håller till i en mindre verkstad i Årsta så deltagarantalet är begränsat. Kvinnor har företräde om ansökningarna blir för många eftersom kusen bygger på kvinnors* erfarenhetsbas

För att delta krävs inga förkunskaper om teknik!

Om du vill vara med på vårens kurs så boka plats under Boka kurs i menyn

Innehåll:

Den första och andra kvällen kommer vi att arbeta med mekanismer

Figur som kan röra sig ramåtDen kan röra sig framåt

Till att börja med tillverkas ett objekt med rörliga armar ben och huvud i ett lättbearbetat material. Sen går vi över till att gå igenom grundläggande mekanismer som kan aktiveras med vevar, tyngder, fjädrar eller andra krafter och som kan användas på det objekt ni skapat. Vi tittar på Heri Donos mekanism. Heri Dono är en indonesisk dockskulptör som använder rörelser i sitt skapande. https://www.youtube.com/watch?v=6uQ0uDDIXaE

Napprobot
Napprobot

Kväll tre och fyra får ni göra så att era objekt kan röra sig framåt och även vifta med armarna, vrida på huvudet och gapa.

Dels använder vi vibration men sen använder vi också en växellåda för att sänka hastighet och öka kraften hos en motor.

Växellådan monteras under en skiva med hjul, ovanpå vilken en robot byggs som kan fås att röra sig på olika vis.

Pettsonmaskin i rörelse Veva länge så får du en present

Kväll fem och sex: Kugghjul, pinnhjul och remskivor

Vi tittar på hur kugghjul kan skapas med hjälp av olika dataprogram. Kugghjul kan tillverkas på olika vis men färdiga kugghjul av olika sorter kan också användas. .Vi tittar på detta. Remskivor är en annan metod för att överföra rörelser som ingår i våra studier. Bland annat tar vi hjälp av antikens ingenjörer, Leonardo da Vinci och Christoffer Polhem. Vi skissar och testar olika koncept.

Kväll sju och åtta ägnas åt elektronik

Lysdioder, strömbrytare, motstånd, enkla sensorer och allt möjligt mer. Vi börjar med att göra ett mycket enkelt tjuvlarm. Vi lär oss elementa inom elektroniken för att kunna förstå och leta elektriska kretsar på nätet för användbara ändamål och egna byggen.

Kväll nio och tio använder vi små servomotorer

Motorer, elektronik och annat
Sensor, servo och arduino

Vi kommer att använda servomotorer för att få fram rörelser av en speciell karaktär och för att bygga vingar, rörliga ögon och annat som rör sig åt olika håll. Eventuellt kan vi bygga självgående barnskor.

Gående småskor

Vi kommer också att gå igenom roliga länkar på nätet och inköpskällor för elektronik och komponenter

  • ”Kvinnors erfarenhetsbas” i betydelsen de leksaker, erfarenheter och de kulturella uttryck som barnet växt upp med, beroende av omgivningens definition av deras kön.