Om företaget

Bild på kursledare
Harriet Aurell

Kursledare: Harriet Aurell

Jag som driver verksamheten och kurserna har mångårig erfarenhet av att bygga och konstruera rörliga, lysande och låtande objekt med hjälp av mekanismer, elektricitet och digitala lösningar för att koppla samman Lydioder, sensorer, sevomotorer, musik, pumpar, och allt möjligt annat.

Min bakgrund:

Jag har en bakgrund inom Instrumentteknik (mätintrument), filosofi, litteratur och konst, förutom psykologi

Min ambition:

Min ambition är att förmedla grundläggande kunskaper inom teknik till främst vuxna kvinnor * men även till unga, oavsett kön.

Pedagogik:

Teknik är svårt att läsa sig till, så det jag lär ut tillämpas praktiskt för att ge visuell förståelse och minnen kopplade till många sinnen.

Kunskap är inte ord. Orden är bara symboler för något du kan föreställa dig.

Att jag lär ut teknik inom flera olika områden innebär att inget av områdena hinner fördjupas så mycket på de 20 timmar vi har till vårt förfogande. Däremot är de praktiska byggena valda med avsikt att ge en tillräcklig och åskådlig ingång till både mekanismer, elektronik och digitala lösningar som med nyfikenhetens hjälp kan utvecklas vidare.

En verksamhet vars innehåll och utformning har samma pedagogik som i mina kurser är KomTek, (Kommunala Teknikskolan) https://komtek.se/ som nu finns på många olika platser i landet. Den riktar sig till barn och ungdomar, varav hälften flickor.

Uppdrag:

Jag har ofta uppdrag på skolor genom Skapande skola, inom UR och barn-TV, som gästlärare på förberedande konstskolor, folkhögskolor, bibliotek och hos verksamheter som vill få en ny syn på hur teknik ska läggas upp för att ge kvinnor innovatörsförmågor.

Verkstad/kurslokal:

Jag håller numera till i härliga Årsta på Hjälmarsvägen 23 En trappa ner.

Hitta hit:

Byggnaden där min verkstad befinner sig, ligger mitt emot Årstaskolan. Du kan ta buss160 antingen från Gullmarsplan eller från Årstaberg.

Länk till Google. https://maps.app.goo.gl/gXL5ifeBKMnQLR1e9

Huset där verkstan är har röda balkonger och Port nr 23 är på baksidan av huskroppen. Portkod får du då du ringt mej på 0725227644

Kurskostnad: 1500kr för de 20 timmarna. Allt material ingår

E-post: harriet@aurell.se

Mob: 0725227644

Plusgiro: 497993-6

Bankgiro: 372-1214